Niko Woischnik and Simon Gosejohann contemplating about ready to drop